top of page
TODA Product Recommendation

Nissan Urvan (E25) 3.0 (2001-2012)

รายละเอียดการใช้น้ำมันเครื่อง

รหัสเครื่องยนต์: ZD30DD (3.0 L.)

ปริมาณการใช้: 7.7 ลิตร

น้ำมันเครื่องเกรด Racing R ระยะเปลี่ยนถ่าย 20,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องเบนซิน
น้ำมันเครื่องดีเซล
-

น้ำมันเครื่องเกรด Racing ระยะเปลี่ยนถ่าย 15,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องเบนซิน
น้ำมันเครื่องดีเซล
Toda Diesel Racing ACEA E6/E7 SAE 5W-30

น้ำมันเครื่องเกรด สังเคราะห์100% ระยะเปลี่ยนถ่าย 10,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องเบนซิน
น้ำมันเครื่องดีเซล
Toda Diesel Fully Synthetic API CI-4 SAE 10W-40

น้ำมันเครื่องเกรด กึ่งสังเคราะห์ ระยะเปลี่ยนถ่าย 8,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องเบนซิน
น้ำมันเครื่องดีเซล
Toda Diesel K Semi Synthetic API CK-4 SAE 15W-40

น้ำมันเครื่องเกรด ธรรมดา ระยะเปลี่ยนถ่าย 5,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องเบนซิน
น้ำมันเครื่องดีเซล
Toda Diesel API CF-4/SJ SAE 15W-40

รายละเอียดการใช้น้ำหล่อเย็นหม้อน้ำ

ปริมาณการใช้: 11.4 ลิตร

น้ำหล่อเย็นหม้อน้ำสูตรปกป้องสูงสุด ระยะเปลี่ยนถ่าย 160,000 กิโลเมตร/5ปี

Toda Longlife Coolant

รายละเอียดการใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

Atf Fully Synthetic
ATF Mineral Grade
-
-

เกรดสังเคราะห์100% ระยะตรวจเช็ค 40,000 กิโลเมตร

เกรดธรรมดา ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

รายละเอียดการใช้น้ำมันเกียร์ธรรมดา

ปริมาณการใช้: - ลิตร

MT Fully Synthetic
MT Mineral Grade
Toda MT Car&Pickup Fully Synthetic SAE 75W-85
-

เกรดสังเคราะห์100% ระยะตรวจเช็ค 40,000 กิโลเมตร

เกรดธรรมดา ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

รายละเอียดการใช้น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ (สำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้น)

Transfer Fully Synthetic
Transfer Mineral Grade
-
-

เกรดสังเคราะห์100% ระยะตรวจเช็ค 40,000 กิโลเมตร

เกรดธรรมดา ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

รายละเอียดการใช้น้ำมันเฟืองท้ายหน้า

Front Axle Fully Synthetic
Front Axle Mineral Grade
Front Axle Limited Slip
-
-
-

เกรดสังเคราะห์100% ระยะตรวจเช็ค 40,000 กิโลเมตร

เกรดธรรมดา ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

สำหรับรุ่นลิมิเต็ดสลิป ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

รายละเอียดการใช้น้ำมันเฟืองท้ายหลัง

ปริมาณการใช้: - ลิตร

Rear Axle Fully Synthetic
Rear Axle Mineral Grade
R Axle Limited Slip
Toda Axle Fully Synthetic SAE 75W-90
Toda Axle SAE 80W-90
-

เกรดสังเคราะห์100% ระยะตรวจเช็ค 40,000 กิโลเมตร

เกรดธรรมดา ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

สำหรับรุ่นลิมิเต็ดสลิป ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

รายละเอียดการใช้น้ำมันพวงมาลัยเพาวเวอร์

Toda ATF 1A LV

ระยะเวลาตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาแนะนำโดยโตดะ

ชะล้างเครื่องยนต์ให้ใหม่ด้วย
เพิ่มพลังการปกป้องเครื่องยนต์แบบสูงสุด
ให้เครื่องยนต์ใหม่เสมอด้วย
Toda Flushiing Oil
Toda Engine Treatment
Toda Cetane Boost
PDF

หมายเหตุ

ปริมาณการใช้น้ำมันข้างต้น เป็นการประมาณการจากข้อมูลในระบบ ทางช่างผู้ดำเนินการเปลี่ยนถ่ายกรุณาตรวจสอบที่หน้างานจริงอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

bottom of page